สถิติข้อมูลครัวเรือนยากจน
สถิติ ณ วันที่ 02-10-2023 12:32:45 น.
จังหวัดจำนวนอำเภอ
ทั้งหมด
ผลการดำเนินการปี 2564ผลการดำเนินการปี 2565
อำเภอข้อมูล
TPMAP
2562 (คน)
สมาชิกครัวเรือน
ใน PPAOS (คน)
จำนวนครัวเรือนใน
PPAOS
อำเภอข้อมูล
TPMAP
2565 (คน)
สมาชิกครัวเรือน
ใน PPAOS (คน)
จำนวนครัวเรือนใน
PPAOS
กาฬสินธุ์181812,9169,6872,553015,28100
ชัยนาท822,6875,5001,40903,25000
นครราชสีมา32734,45722,1265,0081332,14422,3636,297
นครสวรรค์15020,68100322,8131,229458
นราธิวาส13517,33930,9755,1811119,20530,6205,414
บุรีรัมย์23139,72226,3795,372245,35627,0175,872
ปัตตานี12118,13712,2191,814028,50300
พัทลุง111114,34259,50014,217914,0298,6332,257
พิษณุโลก9922,94849,50514,224113,6902,654790
มุกดาหาร754,5672,35163663,4461,263311
แม่ฮ่องสอน7520,9246,2051,592525,1387,6412,031
ยโสธร953,7733,05181414,98531
ยะลา8820,29441,07410,509420,4604,1251,234
ร้อยเอ็ด20610,09524,6325,0751412,09016,2003,662
ลำปาง13615,71739,24812,086714,6757,3042,287
เลย14147,34228,0236,910115,791469144
ศรีสะเกษ22135,95011,2422,760128,89217839
สกลนคร18615,3903,305804312,2614,3211,173
สุรินทร์17314,89412,8632,609020,42000
อำนาจเจริญ751,8022,15448532,4731,780438
อุบลราชธานี25622,93937,2797,4212316,59240,6528,824