สถิติข้อมูลครัวเรือนยากจน
สถิติ ณ วันที่ 20-05-2024 10:36:21 น.
จังหวัดจำนวนอำเภอ
ทั้งหมด
ผลการดำเนินการปี 2564ผลการดำเนินการปี 2565
อำเภอข้อมูล
TPMAP
2562 (คน)
สมาชิกครัวเรือน
ใน PPAOS (คน)
จำนวนครัวเรือนใน
PPAOS
อำเภอข้อมูล
TPMAP
2565 (คน)
สมาชิกครัวเรือน
ใน PPAOS (คน)
จำนวนครัวเรือนใน
PPAOS
กาฬสินธุ์181812,9169,7022,553115,28141
ชัยนาท812,6873,57093813,2501,930471
นครราชสีมา32734,45722,1265,0081332,14422,3666,297
นครสวรรค์15020,68100322,8131,229458
นราธิวาส13517,33930,3025,1801119,20530,5005,408
บุรีรัมย์23139,72226,3795,372245,35627,0175,872
ปัตตานี12118,13712,2191,814028,50300
พัทลุง111114,34259,50014,217914,0298,6312,256
พิษณุโลก9922,94849,50514,224113,6902,654790
มุกดาหาร754,5672,36063863,4469,2152,295
แม่ฮ่องสอน7520,9246,2051,592525,1387,6412,031
ยโสธร953,7733,05581614,98572
ยะลา8720,29441,02610,496320,4604,1361,237
ร้อยเอ็ด20610,09524,5835,0691712,09017,2283,868
ลำปาง13615,71739,24812,086814,6757,3052,288
เลย14147,34228,0236,910115,791469144
ศรีสะเกษ22135,95011,2422,760128,89217839
สกลนคร18615,3903,305804312,2614,3221,173
สุรินทร์17314,89412,8632,609020,42000
อำนาจเจริญ751,8022,15448532,4731,780438
อุบลราชธานี25622,93937,2807,4212316,59240,6528,824