เปรียบเทียบข้อมูล 20 จังหวัด [PPPCONNEXT & TPMAP ]

ข้อมูลจาก TPMAP (2562) :

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#TPMAP (2562)จำนวนครัวเรือนInclusion Error
1ชัยนาท4,7781,662
2นครราชสีมา21,78615,793
3บุรีรัมย์22,23017,440
4สุรินทร์14,2623,798
5ศรีสะเกษ18,0283,440
6อุบลราชธานี12,2707,559
7ยโสธร2,211425
8อำนาจเจริญ1,3090
9เลย4,8150
10ร้อยเอ็ด7,1202,140
11กาฬสินธุ์8,6461,860
12สกลนคร8,449964
13มุกดาหาร2,757591
14ลำปาง11,4661,225
15แม่ฮ่องสอน12,87511,184
16พิษณุโลก13,831223
17พัทลุง13,9004,844
18ปัตตานี15,1339,869
19ยะลา15,8860
20นราธิวาส3,9991,463

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT :

แสดง 1 ถึง 20 จาก 20 ผลลัพธ์
#PPPCONNEXTจำนวนครัวเรือนExclusion Error
1ชัยนาท5,5533,155
2นครราชสีมา18,80918,092
3บุรีรัมย์18,56814,751
4สุรินทร์26,44113,655
5ศรีสะเกษ21,4066,623
6อุบลราชธานี16,8428,908
7ยโสธร5,3593,568
8อำนาจเจริญ4,4463,551
9เลย7,5634,063
10ร้อยเอ็ด13,4515,990
11กาฬสินธุ์13,7887,147
12สกลนคร12,0973,036
13มุกดาหาร11,7129,022
14ลำปาง20,3637,973
15แม่ฮ่องสอน18,82318,148
16พิษณุโลก15,1061,271
17พัทลุง21,85712,827
18ปัตตานี22,08418,754
19ยะลา12,6765,830
20นราธิวาส13,3595,841


ข้อมูลจาก TPMAP :

ข้อมูลจาก PPPCONNEXT:TPMAP : (คนจนอยู่ที่ไหน?)

PPAOS : (คนจนอยู่ที่ไหน?)จำนวนครัวเรือนแยกประเภทตามฐานทุนฯ เชิงประมาณทั้ง 5 มิติ

ทุน 5 ด้าน กลุ่มที่ 1 อยู่ลำบาก กลุ่มที่ 2 อยู่ยาก กลุ่มที่ 3 อยู่พอได้ กลุ่มที่ 4 อยู่ดี
ทุนมนุษย์ 3,509 164,163 115,987 1,139
ทุนกายภาพ 7,220 223,515 56,743 0
ทุนเศรษฐกิจ 103,976 114,184 61,497 7,791
ทุนธรรมชาติ 90,177 195,326 1,694 0
ทุนทางสังคม 139,432 124,155 22,881 848
Average SLF. 25,158 252,047 7,030 0

ค่าเฉลี่ยศักยภาพทุน 5 มิติ ของครัวเรือนยากจน

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#ทุนมนุษย์ทุนกายภาพทุนเศรษฐกิจทุนธรรมชาติทุนทางสังคม
12.452.281.931.811.78
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์
#SD (ทุนมนุษย์)SD (ทุนกายภาพ)SD (ทุนเศรษฐกิจ)SD (ทุนธรรมชาติ)SD (ทุนทางสังคม)
10.210.170.500.160.28